Καλοκαιρινά προγράμματα

Καλοκαιρινά προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας .

Παιχνίδια άρθρωσης που μας προετοιμάζουν για την σχολική χρονιά που θα έρθει . Επίσης ασκήσεις  που αφορούν σε έννοιες  που θα συναντήσουμε στην Α΄ τάξη του δημοτικού καθώς και εξάσκηση στην φωνολογική ενημερότητα είναι αυτά που θα μας απασχολήσουν στα καλοκαιρινά προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

 

Καλοκαιρινά προγράμματα για μαθητές του δημοτικού.

Τα καλοκαιρινά προγράμματα είναι εντατικά προγράμματα εκμάθησης κανόνων γραμματικής και ορθογραφίας που μας δυσκόλεψαν τη σχολική χρονιά που πέρασε. Με τρόπο απλό και διασκεδαστικές ασκήσεις προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά που μας άφησε η τελευταία χρονιά.

back to top